LVD s odměřováním úhlu Easy Form Laser® ve výrobě v OK Záchlumí a.s.

21 / 02 / 2011

OK Záchlumí, a.s. je česká firma, která se počtem zaměstnanců řadí mezi podniky střední velikosti. Na trhu se firma profiluje již od r.1990, a ve své činnosti navazuje na výrobní program a služby poskytované společností Opravy a kovovýroba Záchlumí, a.s.

V současné době je hlavní činností OK Záchlumí, a.s. výroba strojů a zařízení pro zemědělské stroje, manipulační techniku a stavební stroje a výroba rámů a podskupin pro nákladní automobily. Podporou k této činnosti je výroba lisovaných dílů tvářených za studena, CNC pálení a ostatní kovovýroba. Obchodní aktivity firmy jsou zaměřeny na Českou republiku a země Evropské unie. Převážná část produkce je však určena pro zahraniční trh.

Společnost OK Záchlumí, a.s. má v současné době za partnery významné zákazníky, kteří své výrobky prodávají po celém světě. Jejich získání trvalo několik let, během kterých jsme potenciální odběratele postupně přesvědčovali o našich přednostech, kterých dosahujeme zejména díky velké flexibilitě, vysoké kvalitě a přijatelné cenové úrovně našich výrobků. Naším heslem je neslibovat zákazníkovi to, co nedokážeme splnit a dodávat výrobky včas a v odpovídající kvalitě dle požadavků jednotlivých odběratelů.

Dosažení dnešního stavu by nebylo možné bez investování do nových technologií a strojního vybavení. Při pořizování rozhodujících strojů proto samozřejmě bereme v úvahu maximální přínos pro naši výrobu. Například, když jsme se rozhodovali o nákupu CNC ohraňovacího lisu, byl prioritní požadavek přesně ohýbat jednotlivé díly s minimálním vzorkováním. Protože naše výroba je z větší části kusová, byl velký problém nastavit přesně ohyby tak, aby nevznikaly zmetky. Při výběrovém řízení jsme se, kromě základních parametrů, zaměřili právě na tuto problematiku. Protože nám každý výrobce sděloval jiné, někdy i protichůdné informace, nebyli jsme zcela přesvědčeni o tom, že se podaří najít odpovídající řešení. Panovala obava, že nákupem stroje pouze prodražíme výrobu a výsledek nebude odpovídat našim představám. Nakonec jsme však přijali rozhodnutí a stroj s odměřováním pořídili.

Bezkontaktní odměřování úhlu Easy Form Laser®, společně s dokonalou konstrukcí ohraňovacího lisu belgické společnosti LVD, tvoří kompaktní celek. Pro dosažení požadovaného úhlu je využívána základní technologická databanka, se kterou zařízení dokonale spolupracuje. Přesnost úhlu je ovlivněna několika faktory, které stroj dokáže vyhodnotit současně s ohybem. Typická frekvence toku dat je 100 jednotek za vteřinu. Měřicí systém je na stroji osazen tak, aby neblokoval a neovlivňoval proces vlastního ohýbání. Pro dosažení přesného úhlu ohybu dokáže odměřovací sytém průběžně kontrolovat odpružení daného materiálu během procesu a počítá i se zkrácením ohybu a vnitřního rádiusu v závislosti na instalované nástrojové sadě.

Zakoupením stroje od firmy LVD s laserovým odměřováním Easy Form jsme snížili náklady na první kusy o celých 90%. V současné době si už nedokážeme představit výrobu dílů objednávaných našimi zákazníky v sérii 1 až 10 ks, při níž bychom museli další minimálně 1 až 2 ks znehodnotit odlaďováním požadovaného tvaru. Nepotřebujeme přidávat k těmto objednaným malým dávkám žádný zkušební kus.Toto prakticky odpadlo a my jsme v konečném řešení mohli cenu výrobku snížit a nabídnout zákazníkovi výhodnější podmínky a tím i získat další zakázky. Ostatně nevyužíváme jen výhod laserového odměřování, ale k uvedenému účelu jsme pořídili a naučili se využívat i propojení jednotlivých programovacích softwarů, kdy z LVD software CADMAN-B3D, určenému k programování jednotlivých ohybů, který přepočítá a upraví vstupní polotovar z 3D modelu (ve formátu IGS nebo SAT) do rozvinutého tvaru DXF, který pak předáme do programu laserového pálicího stroje. Spojením využití Easy Formu a dodržení přednastavených parametrů při pálení a ohýbání dosahujeme požadované přesnosti výrobku již u prvního kusu prakticky na 100%.

I z tohoto pohledu byla zmíněná investice účelná a ve velké míře nám pomohla k dnešnímu stavu zakázkové naplněnosti. V kontextu získaných zkušeností víme určitě, že při nákupu dalšího stroje budeme chtít zařízení, které dokáže nabídnout i něco více než je pouhé standardní vybavení.

ing.Pavel Klejna

Galerie