Řada FV

Stroje FV série jsou vhodné hlavně pro silové obrábění. Jsou vybaveny širokými kalenými kluznými vedeními a ručně škrabanými turcitovými plochami na pohyblivých částech stroje jakož i na vymezovacích lištách. Výsledkem toho je, že vertikální centra mají ideální tlumící charakteristiky, které je dělají zvláště vhodné pro silové obrábění s velkými odběry třísek. Ve standardní specifikaci nabízají vřeteno (6,000 nebo 8,000 otaček/min) s mechanickým převodem a vysokým krouticím momentem. Stroje je též možno dodat s vřetenem 12,000 otáček/min s přímým náhonem. Pro maximální stabilitu je v ose Y zdvojené vedení a u strojů s rozjezdem 900 mm je osa Y poháněna i zdvojenými kuličkovými šrouby a motory. Stroje jsou dodávány s řídicím systémem Fanuc 18i. Alternativně je možno stroje vybavit systémem Heidenhain TNC 620. Stroje se sytémem Heidenhain jsou dodávány pod značkou Wele a označením AA.