Kompaktní ohraňovací lis Dyna-Cell pro produktivní výrobu malých a jednoduchých součástí
Dyna-Cell

Dyna-Cell-with-all-palets-

KOMPAKTNÍ VYSOKORYCHLOSTNÍ OHÝBACÍ ZAŘÍZENÍ

Robotická ohýbací buňka Dyna-Cell je vybavena vysokorychlostním elektrickým ohraňovacím lisem Dyna-Press Pro v kombinaci s průmyslovým robotem. Tato kompaktní integrovaná jednotka automatizuje ohýbání malých až středně velkých dílů v různě velkých sériích při rychlosti až 25 mm za sekundu. Dyna-Cell nabízí maximální produktivitu ohýbání na kompaktní ploše pouhých 5 x 5,5 m.

Robotická ohýbací buňka LVD Dyna-Cell je nyní k dispozici s adaptivním úhlovým odměřovacím systémem LVD Easy-Form®Laser a je vybavena revolučním automatickým off-line SW pro rychlé a snadné programování.

REVOLUČNÍ PRŮVODCE PROGRAMOVÁNÍM

Pravidlo 10+10 společnosti LVD splňuje závazek rychlého procesu od výkresu k hotovému výrobku tzv. „art to part“ (od výkresu k hotovému výrobku), kdy 10 minut trvá vygenerování ohýbacího a robotického programu v LVD off-line CAM SW CADMAN SIM a 10 minut nastavení a výroba prvního dílu. Kompletní „art to part“ proběhne za méně než 20 minut.
Dyna-Cell je vybaven inteligentním průvodcem programováním, který je jedinečný tím, že programování CAM probíhá zcela off-line bez nutnosti fyzického učení robota u stroje. Tím se eliminuje značná doba seřizování a přípravy programů a je zajištěna rychlá příprava výroby i u malých sérií.
Po importu 3D-výkresu software automaticky vygeneruje program ohýbání a pohyb/dráhu robota, který jej nasměruje od jednoho ohybu k dalšímu, aby vytvořil díl a následně jej buď vyložil (paletizoval) nebo uložil do zásobníku.
Revoluční průvodce umožňuje snadné programování různých skupin výrobků jako jsou výrobky víceohybové, konzolové a profilové, vypočítává kompletní bezkolizní dráhu včetně poloh chapače a simuluje ohýbání dílu robotem.

DOKONALÝ OHYB DÍKY Easy-Form® LASERU

Unikátní úhlové měření úhlu Easy-Form®Laser společnosti LVD dodává systému Dyna-Cell pokročilou konzistenci procesu. Systém EFL® je volitelnou součástí 40tunového elektrického ohraňovacího lisu Dyna-Press Pro, který je srdcem systému Dyna-Cell. Patentovaný systém laserového odměřování úhlů EFL® zajišťuje, že první ohyb je vždy přesný.
Systém přenáší digitální informace v reálném čase do řídicí jednotky CNC, která je zpracuje a okamžitě upraví polohu razníku tak, aby bylo dosaženo správného úhlu. Proces ohýbání není přerušen a nedochází ke ztrátě výrobního času. Laserová technologie Easy-Form® umožňuje stroji přizpůsobit se změnám materiálu, včetně tloušťky plechu, deformačního zpevnění a směru vláken a automaticky kompenzovat veškeré změny.

ROBOTICKÁ BUŇKA S BOHATOU FUNKČNÍ VÝBAVOU

Dyna-Cell je navržen tak, aby mohl pracovat buď v automatizovaném režimu ohýbání nebo jako samostatný ohraňovací lis, pokud aplikace nevyžaduje automatizaci. Díky tomu je
Dyna-Cell univerzální a ekonomický pro širokou škálu ohýbacích operací.
Patentovaný univerzální „auto-fit“ gripper /chapač zvládá širokou škálu dílů, čímž eliminuje potřebu různě velkých gripperů a zkracuje čas potřebný k přerušování a výměně chapačů. Univerzální gripper LVD pojme plechové dílce o rozměrech od 40 x 80 mm až po 400 x 600 mm a zvládne díly těžké až 3 kg (v závislosti na tvaru i těžší).

Dyna-Cell je kompaktní vysokorychlostní ohýbací buňka, která nabízí maximální produktivitu ohýbání při rozměru plochy pouhých 5m x 5.5m.

HLAVNÍ VLASTNOSTI

 • Rozměry dílů od 40 x 80 mm do 400 x 600 mm
 • Univerzální automatické grippery/chapače/ vyvinuté společností LVD
 • Automatizovaný nebo manuální režim ohýbání
 • Inteligentní průvodce programováním CADMAN-SIM - automatický výpočet řešení ohýbání, bezkolizní dráha robota
 • Pravidlo 10 + 10 znamená 10 minut  pro CAM generování ohýbacího a robotického programu a 10 minut pro nastavení a výrobu prvního dílu (= kompletní "art to part" za méně než 20 minut)
 • Dokonalý ohyb díky unikátnímu úhlovému měření Easy-Form R Laseru
 • Maximální produktivita ohýbání při rozměru plochy pouhých 5 x 5,5m

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZVYŠUJÍCÍ VÝKONNOST

 • Programovací software CADMAN-B
 • Nástroje typu WILA nebo univerzální nástroje

MODELY

 • Dyna-Cell 40/15

Technické údaje

 • Rychlosti ohýbání až do 25 mm za sekundu
 • Ohýbací síla 40 tun
 • Maximální délka ohýbání do 1 500 mm

Galerie